I samarbete med

Hallskiss

Här finner du preliminär hallskiss för mässan på Åby den 9-11 augusti 2020.

OBS Skissen är ett arbetsdikument och innehåller både bekräftade (gröna) utställare och ännu obekräftade utställare.